Povezave

Spletne strani naših članov:

Rak na modih

Ta stran vsebuje vsebine, ki so zapisane na različnih slovenskih in tujih straneh, in je izdelek večletnega osebnega raziskovanja bolezni ter osebnih izkušenj z njo. Stran ima izključno posvetovalni namen.

Oglejte si spletno stran

Moj obroč

Pod naslovom Moj obroč piše Dušan Rovanšek svoj blog. Obiskovalce vabi, da ga nagradite s svojimi komentarji in mnenji, saj: "Brez Vas bi bil Moj obroč samo dnevnik dogodkov in zgodb. Pomagal mi je najti smisel življenja, postal sem del velike družine …"

Oglejte si spletno stran 

Knjiga Življenja

Vabimo vas da, si ogledate stran našega člana, ki ima prenekatero bridko izkušnjo, pa vendar železno voljo do življenja in do tega, da se reši socialne stiske, v katero ga je pahnila prav bolezen.

Oglejte si spletno stran

Društva bolnikov in druge humanitarne organizacije:

Slovensko združenje za boj proti raku dojke Europa Donna

Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojke, posameznike in strokovne inštitucije v Sloveniji v boju proti raku dojk.
Glavni cilj je zagotoviti vsem ženskam enake možnosti za zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje optimalno zdravljenje.

Več o združenju Europa Donna

HOSPIC

Slovensko društvo HOSPIC – celostna oskrba umirajočih bolnikov in svojcev na domu.
"V hospicu lahko pomagamo takrat, ko v medicini pravijo, da ni več pomoči."

Več o društvu HOSPIC

ILCO

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije združuje invalide s trajno kolo, ileo in urostomo ter pauchom – črevesnim rezervoarjem; to je osebe, ki nosijo vrečko za blato ali urin. V 4 društvih s številnimi sekcijami delujejo tudi prostovoljci in stomaterapevti.

Več o društvu ILCO

Društvo bolnikov z limfomom

Namen Društva bolnikov z limfomom je povezovanje bolnikov z limfomom, njihovih svojcev, prijateljev, znancev ter strokovnjakov s področja zdravljenja. Prizadevajo si za podporo bolnikom pri življenju z boleznijo ter ozaveščanje javnosti o limfomu.

Več o Društvu bolnikov z limfomom

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Zveza slovenskih društev za boj proti raku združuje enajst regijskih društev. Namen društva je ozaveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom.

Več o Zvezi slovenskih društev za boj proti raku

Europacolon Slovenija – Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke

Združenje Europacolon Slovenija deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija civilne družbe, namenjena predvsem pomoči bolnikom z rakom debelega črevesa in danke. Združiti in povezati želijo bolnike, ki se ali s to boleznijo šele srečujejo ali pa so že uspešno zaključili zdravljenje, njihove svojce, zdravnike, politike in medije, skratka vse, ki se želijo vključiti v humanitarno organizacijo in se boriti proti bolezni, ki v postaja vse širši družbeni problem v evropskem in tudi slovenskem prostoru.

Več o Europacolon Slovenija

Društvo laringektomiranih Slovenije

Društvo laringektomiranih Slovenije je enovito društvo, ki deluje na celotnem področju Slovenije. Društvo združuje laringektomirane člane kot tudi druge bolnike, katerih operativni posegi v požiralniku, grlu ali ustni votlini so imeli za posledico kakršno koli stopnjo telesne okvare.

Več o Društvu laringektomiranih Slovenije

Ustanova Mali vitez

Ustanova Mali vitez je fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka. Njihovo poslanstvo je ozdravljenim blažiti posledice zdravljenja, jim pomagati s tehničnimi pripomočki in jih podpirati, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno svojim sposobnostim. Nudijo psihološko in medicinsko pomoč in rehabilitacijo. Prizadevajo si za pospeševanje raziskav poznih učinkov zdravljenja raka pri otrocih, da bi zdravili s čim manj škodljivimi posledicami.

Več o Ustanovi Mali vitez

Metuljčica

Metuljčica je društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice.

Več o Metuljčici

L&L, slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo

Združenje L&L združuje bolnike, tako odrasle kot otroke, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki se zavzemajo za najsodobnejše oblike diagnosticiranja in zdravljenja limfoma, levkemije, plazmocitoma in drugih krvnih bolezni, za celostno oskrbo bolnika, za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za krepitev zdravja in zdrav način življenja.

Več o L&L, slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo

Javni zdravstveni zavodi – bolnišnice in inštituti:

Onkološki inštitut Ljubljana

Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije za celotno Slovenijo.

Več o Onkološkem inštitutu
Publikacije Onkološkega inštituta

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. Konec leta 2001 je bilo v Kliničnem centru več kot 6000 zaposlenih in več kot 2000 bolniških postelj. Te številke uvrščajo Klinični center med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Več o Kliničnem centru

Klinika Golnik

Klinike Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo (KOPA) se drži z dolgoletno tradicijo pridobljen sloves vrhunske slovenske klinike za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi. Stavba bolnišnice je spomeniškovarstveno zaščitena.

Več o Bolnišnici Golnik

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje ve kaj hoče; svojih ciljev se loteva temeljito in domišljeno. Njihove ambicije niso majhne. Želijo dosegati vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki. Bolnišnica Celje je trenutno edini center v Sloveniji, kjer zdravijo raka prostate z robotsko vodeno kirurgijo.

Več o Splošni bolnišnici Celje

Splošna bolnišnica Izola

Splošna bolnišnica Izola (SBI) opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Poslanstvo SBI je skrb za zdravje občanov za širše področje Primorske. Dejavni so tudi na področju preventive, osveščanja in svetovanja prebivalstvu za zdrav način življenja.

Več o Splošni bolnišnici Izola  

Splošna bolnišnica Nova Gorica

Bolnišnica “Dr. Franca Derganca" je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Skrb posveča posodabljanju bolnišničnih prostorov in opreme, uvajanju sistema kakovosti in učenju osebja za boljše delo in medsebojne odnose.

Več o Splošni bolnišnici Nova Gorica

Univerzitetni klinični center Maribor

Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra 1799 in se je v 200-letni zgodovini razvila v visoko strokovno ustanovo, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni.

Več o Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo do kvalitetnih zdravstvenih storitev s končnim ciljem: ozdravljen in zadovoljen bolnik.

Več o Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Vladne ustanove:

Ministrstvo za zdravje RS

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije opravlja naloge s področja javnega zdravja, zdravstvenega varstva, ekonomike javnega zdravstva in investicije v javno zdravstvo.

Več o ministrstvu za zdravje

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s svojimi 10. območnimi enotami izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe.

Več o ZZZS

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji, ima 9 območnih enot in 3 izpostave. Njegova dejavnost tako ali drugače zadeva vsakega odraslega prebivalca RS in posredno tudi njegove družinske člane.

Več o ZPIZ

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

URI - Soča izvaja celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz. rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.

Več o URI - Soča

Zdravniška zbornica Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija, ki ščiti in zastopa poklicne, socialne in ekonomske interese članov, skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških dolžnosti.

Več o Zdravniški zbornici

Nacionalni inštitut za Javno zdravje Republike Slovenije

Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Več o Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije

Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO)

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je bila ustanovljena leta 1998 z namenom, da financira oz. sofinancira izvajanje posebnih socialnih programov ter storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, kot tudi njihovo delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje.

Več o FIHO

SLORA – Slovenija in rak

SLORA je spletni portal z epidemiološkimi podatki o raku v Sloveniji in z dostopom do podatkovnih zbirk o raku po svetu.

 

Več o portalu SLORA 

 

DPOR - Državni program za obladovanje raka 

Državni program obvladovanja raka (DPOR) je celovit program ukrepov in dejavnosti za obvladovanje raka v Republiki Sloveniji. Potrdila ga je Vlada Republike Slovenije. Za spremljanje izvajanja njegovih ciljev je minister za zdravje imenoval programski svet DPOR in koordinatorja DPOR, ki usklajuje dejavnosti, opredeljene v DPOR.

Več o portalu DPOR

Varuh človekovih pravic RS

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ. Tako ni del mehanizma oblasti, ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.Pri svojem delu se odziva tako na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, kot tudi v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti ali v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov.

Več o Varuhu človekovih pravic RS

 

Državni presejalni programi

 

ZORA

ZORA je državni presejalni program za odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu.

Več o programu ZORA

DORA

DORA je državni program presejanja za raka dojk.

Več o programu DORA

 

SVIT

SVIT je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. 

 

Več o programu SVIT

Zdravilišča:

Povezave z zdravilišči, ki nudijo razne ugodnosti članom Društva onkoloških bolnikov Slovenije (za uveljavljanje popustov se javite v recepciji; za identifikacijo potrebujete člansko izkaznico in osebni dokument):

 

Druge strani s koristnimi informacijami in nasveti

http://www.bicikel.com/
http://www.seniorji.info/
http://www.zdravniski-nasveti.net/
http://www.urologija.si/
http://www.ezdravstvo.si
http://med.over.net/
http://www.zdravstvena.info/
http://www.pic.si

 

 

(c) Društvo onkoloških bolnikov slovenije | Pravna obvestila | Avtorji
Povečaj pisavo
Pomanjšaj pisavo
Natisni