Domov > O raku

O raku

Kaj je rak

Rak je bolezen, za katero je značilna nenadzorovana delitev celic. Delitev celic je v človeškem organizmu normalen proces, vendar pa le toliko, kolikor je to potrebno za normalno, fiziološko obnavljanje starajočih se celic. Pri rakavih celicah pa se delitev celic ne ustavi, zaradi nenadzorovane delitve se rakave celice pogosto razširijo v okolno tkivo. Lahko pa se razširijo (metastazirajo) tudi v oddaljene organe, preko krvnih ali limfnih žil.

več>>

Preventiva

Zbolevnost in umrljivost za rakom je mogoče zmanjšati z ukrepanjem na treh področjih, s primarno, sekundarno in terciarno preventivo.

več>>

Zdravljenje

Zdravljenje raka je odvisno od vrste raka, njegove razširjenosti ali stadija bolezni ter splošnega stanja bolnika. Vrsto raka določimo s citološkim in/ali patohistološkim pregledom tumorja. Stadij bolezni določimo po TNM klasifikaciji glede na velikost tumorja (T-tumor), zasevke v bezgavkah (N-nodulus) in oddaljene zasevke (M-metastsis). Poenostavljeno rečeno je rak lahko lokalno omejen (področno ali regioalno) ali razširjen zaradi oddaljenih zasevkov.

Splošno stanje bolnika najpogosteje ocenimo po sistemu Svetovne zdravstvene organizacije v štiri razrede, pri čemer so bolniki v zelo dobrem splošnem stanju ocenjeni z oceno 0 in na drugi strani bolniki v zelo slabem splošnem stanju (n.pr. nepokretni bolniki) z oceno 4.

več>>

Statistika

Bolnikov z rakom je povsod po svetu pa tudi v Sloveniji vsako leto več. Med najpomembnejšimi vzroki za večanje njihovega števila so staranje prebivalstva (rak je pretežno bolezen starejših ljudi), vedno boljše diagnostične metode, ki odkrivajo več rakavih bolezni, pa tudi večja izpostavljenost prebivalstva nevarnostnim dejavnikom. Podatke o raku v naši državi že petdestet let zbira in analizira Register raka za Slovenijo pri Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

več>>

(c) Društvo onkoloških bolnikov slovenije | Pravna obvestila | Avtorji
Povečaj pisavo
Pomanjšaj pisavo
Natisni