Domov > Pogovori in komunikacija > Novice in dogodki

Uspešen zaključek konference Evropskega leta aktivnega staranja

05.11.2012

V kongresnem centru na Brdu pri Kranju je potekal skupni dogodek, ki je povezal zaključno konferenco Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 v Sloveniji, mednarodno konferenco v okviru Central European Ageing Platform for an Ageing Society in 20-letnico Inštituta Antona Trstenjaka. Z zaključno mednarodno konferenco je Slovenija zaokrožila svoja prizadevanja v okviru Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, hkrati pa je zastavila tudi temelje za prihodnje delo na tem področju.

undefined

Konferenco, na kateri se je zbralo okrog 300 udeležencev in sta jo pripravila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje so nagovorili predsednik republike Danilo Türk, minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak, minister za zdravje Tomaž Gantar, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Mojca Škrinjar, predsednik AGE platform Europe Marjan Sedmak in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin.

undefined

Predsednik republike Danilo Türk je med drugim dejal, da je treba starejšim omogočiti prilagojene in drugačne delovne pogoje. Treba je več narediti za razumevaje posebnosti življenja ostarelih in postaviti primeren pokojninski, zdravstveni in socialni sistem. "Medgeneracijski most mora biti trden in pravičen ter temeljiti na solidarnosti," je poudaril Türk.

undefined

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak pa je poudaril: "Slovenija se je že lotila priprave strategije za kakovostno staranje prebivalstva. Z odzivanjem na demografske spremembe na osnovi idej aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti ne bomo prenehali ob koledarskem zaključku leta 2012, temveč bomo te ideje širili tudi v prihodnjih letih," je zagotovil Vizjak in spomnil tudi na predlog spremembe pokojninskega sistema in delovnopravne zakonodaje.

undefined

Začetek pogajanj na tem področju je podprl tudi predsednik AGE Platform Europe Marjan Sedmak, ki je opozoril, da se z demografskim izzivom ne moremo soočati zgolj z regulacijo trga dela, finančno vzdržnostjo in pokojninskim sistemom, temveč je potrebna sprememba kulturnega vzorca in organizacije naših družb. Radi spregledamo, kakšen je prispevek starejše generacije k vsakodnevnemu preživetju družb in premalo podpiramo možnosti za tak prispevek, je menil Sedmak.

"Bistvo aktivnega staranja je zato vključevanje vseh generacij v dobro celotne skupnosti. To je tudi pot v starosti prijazno Evropo," je dejal Sedmak in opozoril, da tega ni mogoče dosegati z osamljenimi pobudami, temveč to zahteva široko zavzetost in skupno vizijo. Izpostavil je še, da daljše življenje omogoča velik prispevek družbeno in ekonomsko aktivne, socialno vključene in vse bolj zdrave starejše generacije. Menil je, da je prišlo do poimenovanja Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 v pravem trenutku, 'da strnemo moči za gradnjo vsem starostim prijazne Evrope'.

undefined 

Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je izpostavil: "V slovenskem zdravstvu poleg vlaganja v preventivo ter uveljavljanja zdravega in aktivnega staranja potrebujemo nove pristope, ki bodo temeljili na celovitejši obravnavi starejšega bolnika in bodo usmerjeni v zagotavljanje čim boljše kakovosti njihovega življenja. Bolj se bo treba posvetiti polipragmaziji, ki je pogostejša pri starejših bolnikih, in preprečevanju padcev, značilnih za to starostno obdobje. V zdravstvu se bomo morali bolj in bolj sistematično povezati s socialnim skrbstvom, saj je pri starejšem bolniku še toliko bolj pomembno, da se po zdravljenju vrne v okolje, ki mu daje ustrezno podporo in varnost."

undefined

"S pomočjo številnih pobud, dogodkov in ukrepov smo krepili razumevanje aktivnega staranja, ki prinaša vključevanje starejših na vseh področjih ter omejuje izključevanje, ki je žal prepogosta praksa," je povedala vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin in izpostavila projekte Generacije v šoli, evropske nagrade aktivnega staranja, evropski dan starostnikov in slovenski prostovoljski projekt digitalnega opismenjevanja starejših Simbioz@. 

undefined 

V plenarnem delu konference so sodelovali Vladimir Špidla iz Češke, ki je predaval o medgeneracijski solidarnosti in staranju, Teresa Almeida Pionto iz Portugalske, ki je predstavila medgeneracijske projekte in programe ter soočanja z novimi izzivi ter Asghar Zaidi iz Dunaja, ki je svojemu predavanju dal naslov: Indeks aktivnega staranja – koncept, metodologija in prvi rezultati.

undefined

Zanimiva je bila okrogla miza z razpravo, ki je imela naslov Staranje in medgeneracijsko sožitje v Sloveniji. Šlo je za predstavitev rezultatov raziskave: Potreba, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več, ki jo je opravil Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenaracijsko sožitje. Nosilca raziskave sta bila Jože Ramovš in Božidar Voljč.

undefined

V kulturnem sporedu konference so sodelovali pevski zbor Družina Breznik, Neža Maurer, Mateja Zabukovec in Blaž Švab.

Arhiv dogodkov

Tukaj lahko izbirate med preteklimi dogodki.

(c) Društvo onkoloških bolnikov slovenije | Pravna obvestila | Avtorji
Povečaj pisavo
Pomanjšaj pisavo
Natisni