Domov > Pogovori in komunikacija > Novice in dogodki

Rak, epidemija sodobnega sveta in kako jo lahko obvladamo

07.03.2013

Ministrstvo za zdravje (MZ) je organiziralo posvet, na katerem so strokovni in širši javnosti predstaviti do sedaj opravljeno delo in rezultate, ter osvetlili nekatere vidike obvladovanja raka v Sloveniji. Uvodni nagovor sta imeli Brigita Čokl, državna sekretarka z MZ in v imenu civilne družbe Marija Vegel Pirc, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

undefined
Marija Vegelj Pirc, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Foto: Janez Platiše

Marija Vegelj Pirc je posebej poudarila: Dovolite, da ob tej priložnosti še enkrat poudarimo potrebo po sodelovanju predvsem v dveh točkah programa – in sicer na področju celostne rehabilitacije bolnikov z rakom in izobraževanja zdravnikov, zdravstvenih delavcev in javnosti in nadaljevala V združenjih bolnikov se bojimo, da se je delo na nekaterih pomembnih področjih zaustavilo in da naše vodilo, ki je hkrati tudi vodilo Evropske zveze bolnikov z rakom NIČ O NAS BREZ NAS še vedno ni dovolj slišano, naša pripravljenost pa spregledana. Zato se nismo mogli dejavneje vključevati pri uresničevanju Državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji do leta 2015. Nagovor je zaključila z besedami: Torej NIČ O NAS BREZ NAS.

undefined
Posveta se je udeležila tudi Brigita Čokl, državna sekretarka z MZ (tretja z leve). Foto: Janez Platiše  

O izvajanju Državnega programa za obvladovanje raka s predstavitvijo letnega poročila in spletne strani http://www.dpor.si/ je govoril Branko Zakotnik, koordinator DPOR z Onkološkega inštituta v Ljubljani, ki je med drugim dejal: V Sloveniji je rak postal epidemiološki problem št. 1, saj je kot vzrok umrljivosti na prvem mestu pri moških in na drugem pri ženskah.

undefined
Branko Zakotnik, koordinator DPOR. Foto: Janez Platiše

Predstavil je še spletno stran http://www.dpor.si/, ki je razdeljena po področjih, kot je to definirano v DPOR. Na prvi strani je dostopen celoten dokument DPOR (Državni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010 – 2015), ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije, temu sledi Povzetek letnega poročila za leto 2012.

undefined
Maja Primic Žakelj, vodja Epidemiologije in registra raka. Foto: Janez Platiše.

O bremenu raka in o državnem programu ZORA je spregovorila Maja Primic Žakelj ravno tako z Onkološkega inštituta v Ljubljani in dejala, da se je v zadnjih desetih letih pri moških najhitreje večala incidenčna stopnja (SS) raka prostate, kože (melanom in nemelanomski rak) ter debelega črevesa in danke. Pri ženskah se je najhitreje večala incidenčna stopnja melanomskega in nemelanomskega kožnega raka, raka debelega črevesa in danke ter dojk.

undefined
Posveta se je udeležila tudi prostovoljka Nataša Elvira Jelenc (druga z leve). Foto: Janez Platiše.

Incidenca (incidenca raka je število vseh v enem koledarskem letu na novo odkritih bolnikov z rakom). nekaterih vrst raka pa se tudi zmanjšuje. Pri moških se to dogaja z rakom pljuč, glave in vratu ter želodca, pri ženskah pa z rakom materničnega telesa in vratu, jajčnikov in želodca.

undefined
Izmenjava pogledov in delovnih izkušenj. Foto: Janez Platiše.

Pri programu ZORA je Žakljeva poudarila: Rak materničnega vratu je med raki izjema. O njem namreč vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–80 % manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vratu.

undefined
Maksimiljan Kadivec, vodja programa DORA. Foto: Janez Platiše.

O programu DORA pa Maksimiljan Kadivec iz Onkološkega inštituta povedal, da je bilo v letu 2012 v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk slikanih 25.121 žensk, kar je za dobro petino več kot leto prej. Do sedaj so pri 119 ženskah odkrili raka dojk. Udeležba glede na vse povabljene ženske v presejalni program je bila 70-odstotna, kar je pogoj za uspešnost programa.

undefined
Jožica Maučec Zakotnik, vodja programa Svit. Foto: Janez Platiše.

Jožica Maučec Zakotnik iz Inštituta za varovanje zdravja je predstavila program SVIT. V svojem izvajanju je ugotavljala, da za oceno uspešnosti presejalnega programa in primerjavo z drugimi programi nas bolj kot posamezne najdbe zanima najhujša najdba pri posamezni osebi. V prvem presejalnem krogu je bilo po do sedaj zbranih podatkih med 13.905 osebami z opravljeno kolonoskopijo odkritih 864 (6,2%) rakov, 5.148 (37,0%) oseb pa je imelo napredovali adenom, ki predstavlja tveganje za nastanek raka. Več napredovale patologije je bilo ugotovljeno pri starejših.

undefined
Mateja Lopuh, nacionalna koordinatorica za paliativno oskrbo. Foto: Janez Platiše.

Paliativno oskrbo v Sloveniji pa je predstavila Mateja Lopuh, nacionalna koordinatorica za paliativno oskrbo iz Splošne bolnišnice Jesenice, ki je poudarila, da rezultati kažejo, da lahko večino bolnikov (do 60%) obdržimo v domačem okolju in da jih je presenetilo ko se je pokazalo, da je glavni razlog za sprejem v bolnišnico izčrpanost svojcev (pri dobri polovici bolnikov) in ne neobvladljivost simptomov napredovale bolezni. Čeprav so svojci kot najbolj učinkovito pomoč CIZBPO (center za interdisciplinarno vodenje bolečine in paliativno oskrbo) navajali stalno dosegljivost na mobilno številko, se je izkazalo, da vseeno potrebujejo tudi fizično prisotnost strokovnjakov na domu.

undefined
Z leve Marija Vegelj Pirc in Mojca Senčar. Foto: Janez Platiše. 

Prispevek s posveta bi lahko zaključili z besedami Branka Zakotnika, ki je dejal, da je prevalenca (razširjenost) raka v Sloveniji res velika, saj zajema skoraj 80.000 prebivalcev. To množičnost lahko vidimo tudi po številu in aktivnostih Nevladnih organizacij, katerih vpliv in podporo pri implementaciji (izvajanju) državnega programa za obvladovanje raka bo nedvomno potrebno povečati. 

Janez Platiše

Arhiv dogodkov

Tukaj lahko izbirate med preteklimi dogodki.

(c) Društvo onkoloških bolnikov slovenije | Pravna obvestila | Avtorji
Povečaj pisavo
Pomanjšaj pisavo
Natisni