Domov > Pogovori in komunikacija > Novice in dogodki

Redni nadzor FIHA

15.05.2014

V skladu s programom rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2014, ki ga je na 11. seji, dne 26. 2. 2014 sprejel Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), je bil izdan Sklep o uvedbi rednega nadzora tudi v našem društvu. V sklepu so zapisali, da bodo še posebej pregledali in proučili podatke ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO pri izvedbi programov Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom in Publikacije, ki sta bila so/financirana iz sredstev FIHO v letu 2013.

Na sedežu društva smo na določen datum, dne 15. 5. 2014, ob 14. uri pričakali nadzorno skupino v sestavi: Nataša Dernovšek Hafner, vodja nadzorne skupine, ter članici Tanja Hočevar in Breda Oman. Pri natančnem pregledovanju poslovanja in programov, temeljnih aktov društva in zapisnikov smo jim bili na voljo predsednica društva Marija Vegelj Pirc, generalni sekretar Blaž Bajec, računovodkinja Andreja Žlebnik in vodja programa Pot k okrevanju Milena Pegan Fabjan.

Ko smo po opravljenem nadzoru po pošti prejeli poročilo, je bila ocena pričakovana; za vsebino pregledanih programov je bila ocena "zgledno", za finančno poslovanje pa "še primerno". Naložen je bil popravljalni ukrep vzpostavitve računovodske evidence po stroškovnih mestih in po nosilcih: Organizacija do 1. 9. 2014 posreduje konto kartici od 1. 1.–30. 6. 2014 za pregledana programa, ki jih bo v skladu s standardom št. 33 vzpostavila za leto 2014.

Nadzorni skupini smo hvaležni za skrben pregled našega poslovanja in programov. Hvala za poduk, koristne nasvete in pomoč.


V spomin na obisk in dobro sodelovanje: Milena Pegan Fabjan (z leve), Nataša Dernovšek Hafner, Tanja Hočevar, Marija Vegelj Pirc, Breda Oman, Andreja Žlebnik, Blaž Bajec.

Arhiv dogodkov

Tukaj lahko izbirate med preteklimi dogodki.

(c) Društvo onkoloških bolnikov slovenije | Pravna obvestila | Avtorji
Povečaj pisavo
Pomanjšaj pisavo
Natisni